תודה על תרומתך!

עד הניצחון

האור לא יכבה בהיכלי התורה, בתי הכנסיות ובתי ישראל!